جستجو:

اخبار

02/11/1400
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،مواد اولیه،منسوجات خانگی،ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی

شرکت نصر دوخت ماشین شما را به بازديد از بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،مواد اولیه،منسوجات خانگی،ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی از تاریخ 1396/6/13 لغايت 1396/6/16 واقع در محل دائمي نمايشگاههاي تهران سالن 44 محصولات شركت زوجی دعوت مي نمايد.