جستجو:

اخبار

24/05/1394
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،مواد اولیه،منسوجات خانگی،ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی

شرکت نصر دوخت ماشین شما را به بازديد از بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،مواد اولیه،منسوجات خانگی،ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی از تاریخ 1394/6/13 لغايت 1394/6/16 واقع در محل دائمي نمايشگاههاي تهران سالن 35 غرفه شماره 37 محصولات شركت زوجی دعوت مي نمايد.