جستجو:

اخبار

07/08/1393
بیستمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،مواد اولیه،منسوجات خانگی،ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی

بازرگاني نصر شما را به بازديد از بیستمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،مواد اولیه،منسوجات خانگی،ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی از تاریخ 1393/8/26 لغايت 1393/8/29 واقع در محل دائمي نمايشگاههاي تهران سالن 10-11 غرفه زوجی محصولات شركت زوجی دعوت مي نمايد.